Moneko

Články

Prechod zo živnosti na s.r.o.

Zmena právnej formy zo živnosti na sro-čku môže byť aktuálna z rôznych dôvodov - či už je to rast podnikania, legislatívne zmeny, alebo "len" lepšie znejúce meno. Podnikateľ sa pri takejto transformácii musí pripraviť na rad povinností, a zároveň počítať s dostatočnou časovou rezervou na ich splnenie.
Čítať ďalej

Zmeny v DPH od januára 2016

S príchodom roku 2016 sa podnikatelia musia pripraviť aj na novinky v daňových zákonoch. Aké zmeny prináša novela zákona o DPH, ktorú poslanci schválili 22.septembra 2015, sa dozviete z ponúkaného prehľadu v tomto článku.
Čítať ďalej

Digitálna revolúcia finančnej správy

Tento rok je pre finančnú správu špecifický aj z hľadiska prinášania technologických noviniek. Okrem systémov ISFS–SD či ISKZ prišlo aj k zavedeniu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP), s čím súvisí aj nástup mobilných aplikácií. Finančná správa sa tak stáva jedným z priekopníkov v používaní týchto moderných digitálnych prostriedkov.
Čítať ďalej

Finančná správa pozýva na prednášky o virtuálnej registračnej pokladnici

Všetci podnikatelia, ktorí musia používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), môžu od 1. januára 2016 využiť jej bezplatnú alternatívu – virtuálna registračnú pokladnicu (VRP). S cieľom oboznámiť ich s výhodami tejto služby pripravila finančná správy od 20. do 29. októbra sériu verejných prednášok v priestoroch daňových úradov vo všetkých krajských mestách.
Čítať ďalej